12" x 24" x .394" Rectangular (thin) Silicon Carbide Kiln Shelf

$70.00
SKU: 145-330

12" x 24" x .394" Rectangular (thin)
Silicon Carbide Kiln Shelf

Price: $70.00